Георги Илиев Инженеринг

От 2014 г. насам фирма “Георги Илиев Инженеринг” ЕООД изпълнява и финализира успешно различни технологични проекти. Можете да се доверите на компанията, ако се нуждаете от проектиране, конструиране, производство на технологично оборудване и консултиране в следните индустриални браншове:
Георги Илиев Инженеринг ЕООД - схемиГеорги Илиев Инженеринг ЕООД - схеми
 • Циментовo производство
 • Стъкларско производство
 • Инсталации за сухи строителни смеси
 • Аспирационни инсталации
 • Инсталации за преработване на отпадъци
 • Фуражни инсталации
 • Мелнични инсталации
 • Инсталация за бетонови възли
 • Пречиствателни станции за отпадни води
 • Инсталация за изработка на пелети от биомаси
За успешното финализиране на технологични проекти се грижи екипът на фирмата. Той обединява специалисти с дългогодишен опит в различни области и членове, притежаващи ППП – пълна проектантска правоспособност в камара на инженерите в инвестиционното проектиране КИИП по следните части:
Георги Илиев Инженеринг ЕООД - схеми
 • Технологична част
 • Машинно-конструктивна част
 • Електрическа част и КИП и А
 • План за безопасност и здраве
Фирмата предлага широка гама от изпитани продукти, които са доказали качествата си. Само част от тях са:
Георги Илиев Инженеринг ЕООД - схемиГеорги Илиев Инженеринг ЕООД - схеми
“Георги Илиев Инженеринг” ЕООД спазва традициите на българското машиностроене и ги съчетава с въвеждането на нови, съвременни, конструктивни, технологични и експертни решения. По този начин компанията от една страна осигурява висококачествено изпълнение на редица технологични проекти, а от друга – предлага надеждни продукти. Фирма “Георги Илиев Инженеринг” ЕООД предлага конкретни инженерингови решения за специфичните особености на Вашия бизнес.

Партньори