Лентови транспортьори

Лентови транспортьори

Лентови транспортьори
Лентовите транспортьори, които предлагаме, са предназначени за пренасяне на различни видове пакетирани или насипни товари. Те се използват за транспортиране на материал от едно място до друго. &nbsp Тези лентови транспортьори са както стандартни, изградени на модулен принцип, така и нестандартни, според заданието и изискванията на клиента и според съответните технически проекти. Когато е необходимо да се транспортират материали при по-големи наклони, се използват релефни елементи, които се монтират върху лентата, за да не се връща материала. &nbsp   Всички лентови транспортьори са разпространени в практиката, заради следните си качества: покриват различни разстояния могат да транспортират различни видове насипни материали, включително и единични товари могат да бъдат закрити (капсуловани) и с това предпазват транспортирания материал от външни въздействия Произвеждаме лентови…

ГТЛ за отпадъци

ГТЛ за отпадъци
Лентовият транспортьор е предназначен за вграждане в поточна линия за разтоварване, транспортиране и подаване на твърди битови отпадъци за пакетиране или последваща обработка.   Транспортната лента на сортиращата инсталация е ролков верижен тип, с широчина от 1000 до 1400mm на гумената лента. Гумената лента се закрепва за ролковите вериги със специални носачи.   Периодично, през 600-1000mm, са поставени ъглови ребра за предотвратяване свличането на материала.   Мощността на задвижването се определя съобразно опитно установената скорост, производителност и специфичното съпротивление на ролковите вериги и носачи.   Водачите на веригите се изработват от износоустойчива стомана HARDOX, която гарантира дълготрайна работа.