Биг-бег станци и биг-бег везни

БИГ-БЕГ станци и БИГ-БЕГ везни

БИГ-БЕГ станци и БИГ-БЕГ везни
Произвеждаме БИГ-БЕГ разтоварни станции и БИГ-БЕГ везни.   БИГ-БЕГ разтоварната станция представлява рама с приемен бункер. Самата торба се вдига с мотокар, отвързва се и се поставя върху приемния бункер, и от там посредством шнек или роторен дозатор се разтоварва.   БИГ-БЕГ везни – дозирането се осъществава с шнек, роторен дозатор или тактов шибър.