Метални конструкции

Метални конструкции

Метални конструкции
Изработваме различни метални конструкции, предназначени за битово, промишлено и стопанско строителство, работни халета, конструкции за производствени и търговски площи, складови стопанства и много други по задание. Металните конструкции се изпълняват в два варианта: Заварени конструкции Разглобяеми с болтови връзки Всички изделия са предварително обработени с антикорозионна защита – грунд и боя. Произвеждме и всякакви нестандартни метални конструкции.