Пакетажни машини

Пaкетажна машина отворени торби

Пaкетажна машина отворени торби
Тези пакетажни машини са предназначени за пакетиране на фураж, пелети и др. Производителност – 5t/h Електронна везна Контролер за управление Цифрово задаване на номиналното тегло Цифрово отчитане на номиналното тегло

Пакетажна машина за хидратна вар

Пакетажна машина за хидратна вар
Произвеждаме пакетажни машини за хидратна вар с капацитет Q=5t/h. Те представляват бункер с дозиращо устройство – шнеков транспортьор и механизъм за затваряне на торбата.