Редлери

Редлери

Редлери
За равномерно, прекъснато и непрекъснато транспортиране на насипни товари. За транспорт с редлер са подходящи всички материали с праховиден, зърнест или дребнозърнест характер, които не се полепват по веригата и не са силно абразивни. Произвеждаме редлери с капацитет до Q=100m3/h.