Трошачки /мелници/ за стъкло

Трошачка /мелница/ за стъкло

Трошачка /мелница/ за стъкло
Трошачката е предназначена за раздробяване на стъклена маса и пластмаси с капацитет Q=8-18t/h. Трошачката работи при нормална температура, без агресивни и взривоопасни материали.   При въртенето на вала, материалът попада между чуковете и отбивача и се раздробява. С регулиране на разстоянието до отбивача се регулира едрината на изходящия материал, както и се компенсира износването на чуковете.