Елеватори

Повечето елеватори са съоръжения предназначени за вертикален транспорт и за транспорт на материали под голям наклон – над α=60°.

 

Елеватори
Кофичните елеватори се използват за студени или горещи прахообразни, зърнести, дребни до средно едри насипни материали. Произвеждаме два основни типа елеватори:

  • Лентови елеватори, при които теглителният елемент, към който са закрепени отделни кофи, е гумено-текстилна лента
  • Верижни елеватори, при които за теглителен елемент се използва една верига (при ширина на кофите до B=250mm) или две вериги (при ширина на кофите над B=250mm)

Според възложените технологични проекти, произвеждаме модели елеватори с височина до H=30m и капацитет до Q=3/h.