Лентови транспортьори

гумено транспортни ленти
Лентовите транспортьори, които предлагаме, са предназначени за пренасяне на различни видове пакетирани или насипни товари. Те се използват за транспортиране на материал от едно място до друго.
&nbsp
Тези лентови транспортьори са както стандартни, изградени на модулен принцип, така и нестандартни, според заданието и изискванията на клиента и според съответните технически проекти. Когато е необходимо да се транспортират материали при по-големи наклони, се използват релефни елементи, които се монтират върху лентата, за да не се връща материала.
&nbsp
 

Всички лентови транспортьори са разпространени в практиката, заради следните си качества:

  • покриват различни разстояния
  • могат да транспортират различни видове насипни материали, включително и единични товари
  • могат да бъдат закрити (капсуловани) и с това предпазват транспортирания материал от външни въздействия

Произвеждаме лентови транспортьори с ширина B=250mm до B=2000 mm и дължина L=50m и капацитет Q=3/h.

 

Доставяме и отделни компоненти на лентови транспортьори като резервни части: ролки, задвижващи станции, опъвателни станции, ролконосачи, самоцентриращи станции, чистачи и отбивачи.