Метални конструкции

Метални конструкцииИзработваме различни метални конструкции, предназначени за битово, промишлено и стопанско строителство, работни халета, конструкции за производствени и търговски площи, складови стопанства и много други по задание.

Металните конструкции се изпълняват в два варианта:

  • Заварени конструкции
  • Разглобяеми с болтови връзки

Всички изделия са предварително обработени с антикорозионна защита – грунд и боя.

Произвеждме и всякакви нестандартни метални конструкции.