Пакетажна машина за хидратна вар

Пакетажна машина за хидратна варПроизвеждаме пакетажни машини за хидратна вар с капацитет Q=5t/h.
Те представляват бункер с дозиращо устройство – шнеков транспортьор и механизъм за затваряне на торбата.