Партньори

Управление на проекти и стандартиУправление на проекти и стандарти

Подготовка на фирми за изграждане и сертифициране на Системи за управление съгласно: ISO 9001.
ПРОУЧВАНЕ, ПОДГОТОВКА, КАНДИДАТСТВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС И ДРУГИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ.

 

http://pmsbg.com/

 

САНД-СА ЕООДСАНД–СА

Фирма САНД–СА е с дългогодишни традиции в производството на изделия от метал.

вижте презентацията на фирмата

 

http://www.sand-sa.eu/

 

 

"ИНЕА ЕНЕРДЖИ" ЕООДИНЕА ЕНЕРДЖИ ЕООД

Основен предмет на дейност доставка и монтаж на оборудване за преработка на биомаса, търговия с пелети, дървесен чипс и други биогорива.

 

http://www.ineaenergy.com/

 

"АССА НС" ООДАССА НС ООД

Пневматика и автоматизация.

 

http://assa-bg.com/

 

Екотех Инженеринг ЕООД

Екотех Инженеринг ЕООД

ЕКОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ е специализирана в разработване и изпълнение на екологични проекти.

 

http://ecotech-eng.com

 

Ммн Електрик ООД

Внедряване на системи и софтуер за автоматизиране на машини, както и цели технологични процеси.

 

AUWAAUWA Екологично инженерство и Рециклиране ЕС

Фирмата предоставя технологии за опазване на околната среда и рециклиране.

 

http://www.auwa.at