Редлери

РедлериЗа равномерно, прекъснато и непрекъснато транспортиране на насипни товари.

За транспорт с редлер са подходящи всички материали с праховиден, зърнест или дребнозърнест характер, които не се полепват по веригата и не са силно абразивни. Произвеждаме редлери с капацитет до Q=100m3/h.