Вибрационни сита

Вибрационни ситаСитото служи за разделяне на продуктите според едрината и подаването им в различни посоки. Ситото е с електрически вибромотори за стръскване, пресяване и транспортиране на подавания материал.Корпусът на ситото е заварена конструкция от стоманен лист S235JR. Допълнително е усилена в местата на вибромоторите с тръба и планки. Ситовата повърхност може да бъде перфорирана ламарина, плетена. На изхода на ситото е поставен улей за едрата фракция, а под ситовата повърхност е оформена фуния за отделянето на ситната фракция. Цялото сито е окачено на четири опори, всяка с гумен тампон и пружина.