Вибродъно за силоз

Вибродъно за силозВибродъната помагат за разтоварване на слаби потоци на обемни, сухи, прахообразни, гранулирани, насипни материали. Главно преимущество пред въздушнопреносимите системи е, че разтоварващите обемни материали не съдържат флуидни потоци. Това има положителен ефект за доброто захранване на специалните обемни материали в силози и бункери.