За нас

Към настоящия момент във фирмата работят квалифицирани инженери с опитен проектантски екип, който е завършил успешно множество технологични проекти. Специалистите в “Георги Илиев Инженеринг“ ЕООД притежават пълна проектантска правоспособност (ППП).
 
Компанията предлага комплексно изготвяне на Вашия технологичен проект. Разполагаме с екип от инженери, проектанти и технолози в областта на проектирането на метални конструкции и съоръжения за технологично оборудване.
 
Екипът на “Георги Илиев Инженеринг“ ЕООД има опит в създаването, разработването и изпълнението на разнообразни технологични проекти. Сред тях са задания, свързани с различни инсталации.

Фирмата е разработила множество технологични проекти, които залагат на модерен, иновативен и ефективен подход. Част от тях са:

 

Проекти - Георги Илиев ИнженерингПроекти - Георги Илиев ИнженерингПроекти - Георги Илиев ИнженерингПроекти - Георги Илиев Инженеринг

 • Проектиране на фуражно-смесителни цехове
 • Проектиране на инсталации за мелници за брашно
 • Проектиране на инсталации за сухи строителни смеси
 • Проектиране на инсталации за бетонови възли
 • Проектиране на инсталации за дозиране и пакетиране на различни продукти
 • Проектиране на силозни стопанства
 • Проектиране аспирационни инсталации
 • Проектиране пневмотранспортни инсталации
 • Проектиране и изграждане на силозни стопанства, включващи: приемане на зърнената маса, грубо почистване, изготвяне на млевни смеси с дозаторни устройства
 • Проектиране на инсталация за производство на горива от биомаса
 • Проектиране на инсталации за битови отпадъци
 • Проектиране на инсталации за съхранение, смесване, транспортиране и пакетиране, отговарящи на технологични изисквания за проектиране на Готова продукция и Пакетажно отделение в мелнични комбинати
 • Изготвяне на задания за логика, необходима за цялостно автоматизиране на технологичните процеси в описаните проекти
 • Консултации и предпроектни проучвания, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти
 • Работно проектиране на пречиствателни станции за отпадни и питейни води
 • Осъществяване на авторски надзор
 • Консултантска дейност и инженеринг по проекти
 • Количествено-стойностна сметка
 • Изготвяне на технико-икономическа оценка на проектите

Всички технологични проекти са разработени в следната последователност:

 1. Задание
 2. Идеен проект
 3. Приемане на работен проект
 4. Описание на технологичния проект
 5. Избор на технологична схема
 6. Описание на технологична схема
 7. Изчисления
 8. Технологични карти за изработване на машини и съоръжения
 9. Технологични карти за монтаж
 10. Логическо задание за автоматизация на технологичния проект

Екипът на фирма „Георги Илиев Инженеринг“ ЕООД вярва, че всички технологични проекти трябва да бъдат изпълнени рационално, гъвкаво, в срок и спрямо изискванията на клиента.
 
Доверете се на специалистите от компанията, които притежават ППП – Пълна проектантска правоспособност, за да сте сигурни, че зададените технологични проекти ще бъдат изпълнени прецизно и коректно.