Филтри за обезпрашаване

Филтри за обезпрашаванеРъкавните филтри за обезпрашаване са предназначени за прахоулавяне от обезпрашителни аспирационни системи към технологични инсталации или пневмотранспорт.

 

В стандартно изпълнение в пневмосистеми тези филтри за обезпрашаване работят при температури не по-високи от 120°С и не по-ниски от –15°С, като относителната влажност не трябва да надхвърля 80%, да няма кондензиране, а прахът да е химически неагресивен и взривобезопасен.